Assistència: famílies 3, 5, 6, 7, 12, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 46

Assemblees

A l’altra assembla eren quatre i van decidir que volien canviar les assemblees trimestrals i recuperar les assemblees mensuals per recuperar capacitat de decidir temes i veure’ns mes. Es proposa fer un Doodle per triar el dia entre dilluns i dimecres i veure si deixem un sol dia o intercalem i fem uns mesos els dimarts i uns els dimecres, etc. Així afegim un espai per conèixer la gent nova i mantenir el contacte social. Estem d’acord en mantenir les comissions i que arribin amb les idees una mica mastegades a l’assemblea.

DECISIÓ Estem d’acord en recuperar les assemblees mensuals (farem un Doodle per per escollir entre dilluns, dimarts i dimecres per veure quin dia va millor i la hora que els hi va bé – opció múltiple 6:30, 7:00, 7:30) i fer una assemblea gran principis d’any.

COMI BENVINGUDA – avisar a les famílies noves que s’ha de venir obligatòriament a un 50% de les assemblees i es recomana venir a un 100%. La Mònica proposa fer-los més festius, porta coses per picar. Mantenim la propera assemblea el dia 7 de gener.

Dinar de profit

Pel dinar o sopar de profit de l’any que ve hem rebut una subvenció de 1067€ per part de la Generalitat. Es vol fer coincidir amb la festa de 10 anys de la Vinagreta. El Pau deixa la comissió i es busca relleu a la COMI DINAR DE PROFIT. SOPAR de profit: fer-ho al vespre t’estalvies la protecció per a l’ombra, no s’ha de fer tanta feina el dia abans, etc. S’hauria de pagar il·luminació. També s’ha de veure si també volem demanar subvenció a l’ajuntament o si no cal. Es proposa també fer la crida a ex-Vinagretos. Es va proposar fer-ho el 23 de maig.

Ropero

La Mònica proposa fer servir un espai permanent per deixar roba utilitzada. Portem roba que no utilitzem, si ningú ho agafem desprès d’uns mesos ho donem. Es proposa agafar caixes per protegir la roba de la humitat i separar per talles. S’opina millor no comprar caixes de plàstic. Passem la proposta a la COMI LOCAL per decidir i si cal trobar un espai i caixes.

COMI LOCAL

Ha guardat avui els materials de neteja per poder allunar-los del estoc. Estan a dalt. La comi local te la intenció de penjar el rètol. Pot ser aniria be fer un vermut i convocar a uns quants per penjar-ho. Encara que currin 2 i 25 opinin, almenys fem caliu. Es proposa el 15 de desembre fer una mica de festa de Nadal al local i penjar el rètol.

Carnaval

Necessitem gent! Dijous gras i empastifada, comparses, Coros!! Maria Hortensia i Laura, f1 portaran dijous gras (el Jordi, f29 també s’apunta) NECESITEM GENT PER A COMPARSES I COROS!!

Benvinguda

L’Albert (f5), la Su(f12) i la Laia (f7), s’ofereixen reemplaçar al Pau a la COMI BENVINGUDA.

Comandes

Hi ha uns quants passos per passar al nou software. La primera comanda que s’hi farà és la de Feliu Badaló, que quasi està a punt, un cop s’hagi provat que funciona, s’hi afegiran les comandes no-setmanals i, al final, les setmanals.

Famílies noves

Pot ser aniria bé trobar una nova política de cara a les noves famílies. La quota fa que molta gent no s’apunti. Es proposa preguntar directament a la COMISSIÓ DE COMPTES, si les noves famílies poden pagar 10€ durant 6 mesos o un any. És millor això que no pas estar sense famílies, no? Es proposa deixar pagar per consciència a les famílies noves, si tenen els 20, que els paguin i sinó, que en paguin 10. Així potser podrem arribar a un nombre de famílies que ens permeti baixar la quota a tothom.

Hem perdut l’acompanyament de les famílies noves en la seva integració, com per exemple aprendre a quadrar perquè ara som menys a repartir (ara ja no cal, perquè tindrem nou programari). Quedem en reforçar les famílies padrines (al nou programari se’n diuen Amfitriones).

Idees per millorar l’economia: Pot ser podem cobrar més per la xatonada per exemple per ajudar a baixar la quota. O la “fila zero” als Docs for Action per que la gent pugi fer donacions i no anar-hi.

Divendres Vinagreta

Podríem provar de fer dijous a la Vinagreta en comptes dels divendres a la Vinagreta per convidar a la gent a fer més vida social al local els dijous.

Repartiment

Avisem al Matias que les dues setmanes de Nadal les famílies han de gestionar les seves comandes soles com a l’estiu, repartir, quadrar, etc. És a dir, les que fan comanda, s’encarreguen de tot. Les responsables de Piotxa han trobat qui obri i tanqui?

Les famílies que havíem de repartir aquestes setmanes, se’ns pot recol·locar en les que venen per ser més gent.

Natursoy

Problemes – quan han de venir no venen. Va arribar mitja comanda, l’altra mitja s’ha perdut! (No saben on està). Vegetalia – tenen molts productes. A la pròxima assemblea el Jordi f29 pot explicar-nos les condicions i decidim. Si estem d’acord els podem afegir ja amb el nou software. Mantenim Natursoy fins que no decidim si ens apuntem a Vegetalia. La comissió de criteris de compra s’ho pot mirar a veure quins productes afegim i quins no.

Xocolata

Jordi, f29 necessita saber quanta pasta pot tenir per fer estoc de xocolata. S’ha de preguntar a l’Edu i al Javi.

Estoc

Ara s’introdueix containers de 20 kilos de productes de neteja. Es parla de com mesurar la quantitat. Ja ens informarà el Javi, f27.