ACTA ASSEMBLEA DIMARTS, 7 DE JULIOL DEL 2020
Lloc: Plaça Casernes, Vilanova i la Geltrú
Hora: 19:15 hores fins 20:45 hores.
Famílies assisteixen: 3, 12, 13, 15, 17, 26, 27, 29 (telefònicament), 33, 37, 39, 45.
Es dóna la benvinguda la família 15, amb la presència de Virginia.
Temes tractats:

Kombutxa: Caro ens explica que s’està fent comanda de kombutxa i ella fa
d’intermediària amb la Cristina, qui elabora el producte. El procés és una
mica complex i no àgil. S’acorda que s’obrirà una comanda mensual. La Caro
crearà la comanda i introduirà els productes al nou aplicatiu aixada i serà la
responsable de la comanda.

Sabons varis: Ara mateix hi ha dues comandes de sabons; Giura i
Sabonissim. Giura és una gran empresa i s’utilitza bastant de plàstic. Tot i
això Saboníssim també utilitza plàstic i les comandes es complementen. Ha
aparegut la Samboneria a Vilanova i la Geltrú, per tant, és la proveïdora de
més proximitat. La idea és que d’aquestes tres proveïdores deixar-ne dues.
Falta saber si eliminant-ne una (Giura o Saboníssim preferentment), no
perdem productes i quins serien aquests. La Caro s’informarà i ja es prendrà
una decisió. El què es decideix és que s’estocaràn tres productes:
● Xampú sòlid.
● Acondicionador sòlid.
● sabó de mans i cos.
La responsable de comandes farà la comanda i l’equip d’estocatge
s’encarregarà d’estocar-ho, recordem que el magatzem estoc es queda petit.

Comissió de Comunicació: Gabriel ens explica el què s’està fent i proposant
des de la Comissió;
● Tema logo: de moment no ha tingut gaire èxit les propostes, només n’han
arribat dos. Es proposa a l’escola de disseny si els alumnes poden fer una
proposta de logo i altres i es premiarà d’alguna manera.
● Al setembre es proposa fer una campanya de captació de socis per a
incorporar noves famílies. Es farà un vídeo i altres. Els primers destinatarisseran persones properes a components de la Vinagreta. La Virginia
s’incorpora a la comissió de comunicació per editar i realitzar vídeos. També
si no tira endavant el de l’escola de disseny pot fer alguna proposta logo. Javi
proposa que per captar persones sòcies noves millor realitzar-ho un cop
haguem migrat al nou sistema aixada, ja que sinó potser complicar l’entrada.
● Campanya enverdim Vilanova: Ens sembla una bona proposta, no queda clar
com demanen què col·laborem, de moment fem difusió. El dia 18 de juliol a
les 18:30 hores hi ha una trobada a la Plaça del Canó de Ribes Roges per fer
intercanvi de llavors i esqueixos. També hi ha una proposta d’hort comunitari
a la mateixa zona.

Es debat que per a poder donar la benvinguda a les noves incorporacions,
s’hauria d’activar la comissió de benvinguda, ja que s’ha quedat l’Albert sol.
Su s’incorpora a aquesta comissió. Falta més gent.

Finalment, es debat que hi ha persones de La Vinagreta què no es senten
còmodes amb el concepte família per definir els components de la
cooperativa. No arribem a un consens i parlem de la possibilitat de parla-ho
més endavant, a veure si algú/na que no va assistir a l’assemblea se li ocorre
algun concepte inclusiu a tots i totes. Es va parlar que sigui curt (unitat de
convivència era llarg), soci, sòcia no agradava….

I fins aquí la primera assemblea desconfinada, nosaltres vam arreplegar taules i
cadires i els mosquits van recuperar tot l’espai que, de fet, no el van perdre mai.