Assemblea dimecres 04/03/20

Assistents: Famílies 5,24,7,11,18,33,17,3,25,6,22

1/ dada assemblea: s´explica com es va decidir canviar el dia de la setmana a l´assemblea del mes de gener. Es proposa anar canviant el dia, per a que tothom puda assistir alguna vegada. Es decideix que la pròxima assemblea serà dimarts 14 d´Abril a les 19.00, segon dimarts perquè el primer cau en vacances de setmana santa.

Es fa ronda de presentació per a les famílies noves (fam 18 i fam 33).

2/ taller de joguines (18 abril). Es un tema que es parla pel mail. S´explica com pot ser el finançament del taller. Es parla que la opció es pagar-la la gent que va al taller. Es proposa fer un qüestionari per inscriure’s i tancar un preu. Es proposa posar “servei de bar” per part de la Vinagreta. Falta tancar idees i muntar-lo. La pregunta es si la Vinagreta com a entitat què aporta al taller… Falta info per decidir.

3/ Mails info@vinagreta.org. Aquesta direcció rep moltes correus. A l’altra direcció lavinagretavng@vng.com passa el mateix (per aquesta adreça es farà un mail resposta per poder eliminar-la). No se sap que fer amb la quantitat de mails que arribin. Proveïdors, formacions per entitats, temes ajuntament , Es decideix que passen al mail de la coope els temes que es creguin que interessen més, formacions, actuacions del ajuntament sobre temes relacionats amb la Vinagreta (consum, sostenibilitat…)

4/Visita grup alumnat Xaloc. El Gabriel F17 proposa venir a Visitar la Vinagreta amb el seus alumnes del Xaloc. Demana que algú pugui estar el dimarts 31 (o algun dia d´aquesta setmana) de març pel matí sobre les 12.00 que expliqui el projecte. També està la possibilitat de fer un taller amb els alumnes (Carlos buscarà la documentació del taller). El Gabriel farà un mail per demanar qui pot venir a explicar el projecte.

5/Grups de repartiment. Dona la sensació de que el repartiment falta informació per poder fer-ho be i no n’hi ha com poder saber-ho. Es proposa que el grup de pintura “lo pinte majo” fent un cartell amb total la info. Es puja el grup de repartiment a 6 famílies. Cal una mica més de compromís alhora de repartir/responsabilitat. Se imprimirà el llistat de les famílies. Es torna a demanar que s´avisi al coordinador del següent grup.

6/Canvi junta-canvi estatuts: El Lluis i la Laura continuaràn a la junta. Cal gestionar que el nou president/a (i cal anar a fer signatura digital). Aprofitarà per fer el canvi d’estatus: figura de família amiga, i si cal fer algun canvi mes.

Es vota el canvi de president/a portaveu i els canvis als estatus:

Laura F6 es presenta de presidenta/portaveua!, es vota. Totes a favor!!

S’aproven els canvis dels estatuts, totes a favor:

· Allargar a 5 anys la junta

· Figura d’amics de la Vinagreta

· Les famílies aporten una quota.

7/Valoració del carnaval:

Ecocaramel: es van vendre 33 TN (Al 2019 van ser 25TN) d’ecocaramels (més o menys).Segons dades de l’ajuntament 33 de 110 TN… (dada poc fiable). Caldria saber quant va vendre Mercadona, i si una vegada esgotat als supers que venien van vendre altres caramels…

S’intentarà amb la FAC recuperar dades més fiables, a veure si responen.

Es parla de mirar les campanyes que n’hi ha a altres ajuntaments “EL MAR EMPIEZA AQUÍ” a les clavegueres, amb el tema residus-contaminacions…

Xatonada: (no tenim xatonaires)

Comparsa: Van ser 44 parelles, va anar tot bé, els números van sortir.

Moltes gràcies a les voluntàries que van obrir el local: Su, Jordi, Andrea i Juliana.

Corus: Molt bé, ja es tenen idees per l’any que ve.

Màscara d’or: Es van rebre moltes felicitacions. Felicitacions a les del vídeo

Menjar als bordegassos: comparant amb la paella d´altres anys, va quedar fluixet, però com tenien el local al costat es va compensar.

8/ Programari nou: Cal fer tot el canvi alhora, no es pot fer poc a poc. Es te que reunir organitzadors/res del canvi. Es proposa que sigui a l’agost perque tenim menys activitat i seria millor. La Laura preguntarà al grup a veure que lis sembla. Mónica s’uneix al grup del canvi.

9/Es proposa deixar la persiana una mica baixada per facilitar tancar-la després.