ORDRE DEL DIA

 1. Presentació noves famílies /ufs.
  Les famílies assistents (uf. 28, 5, 31,21,43, 30, 19, 3, 13, 47, 11, 40, 34, 25, 18, 20, 1, 27, 9,
  31 i 8) ens presentem.
 2. Comissió local.
  La comissió ha de reunir-se per parlar del tema dels usos que es poden fer del local i altres
  coses relacionades amb infraestructures. Quan es reuneixin ens informaran. Ho deixem per
  parlar a la següent assemblea.
 3. Comissió proveïdors.
  La Comissió informa que s’estan buscant nous proveïdors. Al caure Can Girona s’ha
  contactat amb altres proveïdors procurant que no siguin macro-distribuidors. La comissió ha
  estat contactant amb proveïdors de cireres, pollastre, farines, liqüats (civada, soja, etc.).
  Quan tinguem més informació ens ho faran arribar.
  Proveïdor d’OUS: La Torrassa
  Els ous es poden oferir més baratos al comprar directament a Can Torrassa, (qui està
  esperant a constituir una cooperativa). Té comanda mínima de 30 dotzenes que s’ha
  calculat que és el que consumeix La Vinagreta en 3 setmanes.
  S’ha fet una prova tenint els ous en estoc o en comanda. La prova ha estat accidentada per
  falta de comunicació. Quan ha estat estocat és perquè hi ha gent que no ho apunta. Al
  fer-ho amb comanda ha quadrat. Podem validar estoc però a més s’ha de fer comanda i el
  grup de repartiment ho repartirà (cada 3 setmanes més o menys).
  El Pau (28) opina que fer comanda de coses estocades és fer un pas enrerere per la
  comoditat que suposa i complicar més el repartiment. L’Oriol proposa portar alguns
  productes d’estoc a comanda per evitar que la gent se n’oblidi de validar i no generar tants
  desquadraments. També pot ser una bona manera de pre-avisar del que s’està acabant
  d’estoc.
  El Fran expresa que estocar ous genera confusió i expressa la seva preocupació quant al
  canvi de temperatura al ser un producte delicat. S’informa que la proveedora diu que
  aguanten 28 dies a temperatura natural.
  L’Oriol proposa que es vagin introduïnt productes d’estoc per comanda.
  Catarina expressa com a punt positiu que fer comanda fa que ho tinguis al cap.
  Pierre opina que pot complicar la comptabilitat el tema que es compri amb estoc un volum i
  que també es faci comanda, la comissió de comptes ho haurà de veure.
  El David (proveïdors) informa que no s’han validat 11 mitges dotzenes.
  Comissió de compte informa que a nivell de comptabilitat hi ha productes que pel banc es
  comptabilitzen com a estoc i comanda i altres només com a comanda. S’hauria de
  solucionar a l’Aixada i separar com a estoc.
  Es decideix fer una primera prova d’ous en estoc i a la vegada fer comanda (es quadraria
  sense albarà) i es valorarà a la propera assemblea.
  La Carme proposa que es posi la data de caducitat per orientar i informar
 4. Comissió Estoc: Recompte estoc i com s’haurà de fer.
  Tothom ha rebut correu Àngels (comissió estoc) i queda informat. Hi ha productes que
  quadren i altres que desquadren molt. Part de les coses que desquadren és error de les
  comissions que no estoquen a temps. Es té una informació confusa perquè no se sap si es
  compta bé a temps o perquè la gent no valida…
  Tal i com va informar la comissió d’estoc, un cop al mes es farà recompte i s’informarà per
  portar un ordre. La comissió d’estoc que va fer recompte informa que va estar una hora de
  feina aproximadament.
  La Laura informa que pot donar a conèixer el que s’ha facturat i el que s’ha pagat i així
  informar de com és de gran el desquadre.
  El Pau pregunta quina és l’intenció de portar el recompte. El Fran creu que s’ha de fer per
  informar i tenir un recompte per portar una mica el control per saber com va. El Javi
  expressa que podem treure conclusions de que desquadra més i menys i veure quina és la
  dimensió de la tragèdia. però no trobarem solució. Pierre troba que és important valorar com
  estem a final d’any. A nivell comptable és important tenir la informació a final d’any.
  La Maria opina que s’hauria d’establir un temps més llarg per fer el recompte ja que dona
  molta feina.
  L’Oriol opina que al saber quins productes desquadren més i quina quantitat es pot prendre
  una mesura i solucions.
  La Carme proposa fer un exercici de pedagogia entre tots i fer que tothom validi abans de
  sortir. Es pot posar un cartell a la porta NO SURTIS SENSE VALIDAR!!!
  Fran proposa fer un llistat de tot els productes que tenim estocats per portar millor el
  recompte. El Javi informa que el Gabriel ja l’ha fet i el Pau diu que es penjarà a l’intranet
  perquè sigui accessible per tothom.
  El Pierre proposa que quan es faci recompte i hi hagi desquadrament es passi tot el
  desquadre com a compra «fictícia» de la suposada UF Vinagreta. Es proposa que aquesta
  entrada de «compra fictícia» ho faci una persona en concret. S’acorda que allò que
  desquadri s’informa per mail a tothom i el Pierre ho entra com a «compra fictícia» per partir
  de zero. S’ha de fer abans de finals de març.
  La Sílvia, uf 30, demana com a família nova que quan toqui a famílies noves fer recompte
  que les posin amb famílies veteranes.
  Tema apart: el David demana que els contenidors de «sabons» no es llencin perquè els
  proveïdors els reutilitzen
 5. Comissió «amiguis»
  S’informa a les famílies noves que aquesta Comissió d’Amiguis consisteix en que es creï un
  «soci» amic de la Vinagreta que no tingui nivell d’implicació com a soci «regular»: se li
  cobraria una quota x (25 o 30€ mensuals) i es proposa que puguin consumir productes
  d’estoc que puguin pagar en efectiu i una persona de la Comissió que estaria tots els dijous
  ho introduiria com consum de la UF Vinagreta. També s’enviaria info d’esdeveniments que
  es fa a través d’una mail list apart.
  La Carla expressa que es positiu tenir més gent per tenir a comissions.
  El Toni Micolau i l’Anna Rosa expressen desacord perquè creuen que aquests «amics» no
  tindran el nivell d’implicació que suposa estar a La Vinagreta.
  El Pau expressa que la proposta de la figura del «amigui» simplement va per un «soci» que
  vol pertànyer a l’associació i no vol entrar com a soci de cooperativa.
  El Pau informa que hi ha dues famílies en espera per entrar i que no hi pot entrar ningú.
  L’Olalla opina que les «famílies amigues» estarien vinculades d’aquesta manera.
  S’hauran de canviar estatuts i afegir «Comissió Amiguis»
  L’Ana creu que no s’hauria de pagar com a amic, que no caldria fer una estructura paral·lela
  ni canviar estatuts. El Pierre està totalment d’acord i creu que som una cooperativa i que qui
  vulgui entrar ha de cooperar i tenir un nivell d’implicació.
  La llista de distribució per la gent que marxava ja existia però desde el COVID no
  s’actualitza. El Pau proposa tornar a recuperar llista de distribució i obrir-la a «amics de la
  Vinagreta».
  La Carme expressa que tot el que pugui suposar benefici a la cooperativa, benvingut sigui.
  Finalment, després de molta controversia i de no veure-ho clar l’assemblea acorda no fer la
  Comissió d’Amiguis ni la llista de distribució.
 6. Despeses del local. Valorar modificació quota mensual???
  Lloguer de 460€ i altres despeses mensuals: 865,82€ mensuals
  (El Pau proposa incloure despeses manteniment informàtica de 20€ també)
  El Pierre informa de les despeses del 2023: 8,890€ de despeses
  Les quotes de sòcies: 9,184
  Diferència de 200€ de coixí per tant no es podria abaixar la quota. No és suficient marge
  com per abaixar la quota.
 7. Comissió Dinar de Profit.
  La data del Dinar de Profit serà el 2 de juny. Es necessita gent per la Comissió (envieu mail
  al Pau). Han entrat dues subvencions importants (Generalitat i Diputació) que directament
  van a La Vinagreta.
  El Pau explica en que consisteix la Comissió Dinar de Profit a les famílies noves. Qué es fa
  aquell cap de setmana? Fa 5 any que es fa. És un àpat popular per sensibilitzar sobre el
  malbaratament alimentari. Dissabte 1 de juny quan acaba el mercat municipal del matí es
  recull tot allò que no s’ha venut (prèviament s’ha parlat amb els establiments i es demana
  que es reservi). Es renta i s’organitza tot el gènere al local i diumenge 2 de juny es porta a la
  Plaça de les Neus i es prepara un dinar popular per unes 250 persones amb tot allò que ens
  han donat. La Comissió de Dinar de Profit ens anirà informant per mail.
  Seguint amb la conscienciació pel malbaratament alimentari, desde l’Escola Sant Jordi s’ha
  organitzat un sopar de profit i ens han cridat per assessorar-los i ajudar-los a l’organització.
  Es maco perquè s’ha aconseguit una sensibilització.
  La comissió demana al David Torres i la Carme que si poden tornar a ser els cuiners oficials
  del Dinar de Profit.
 8. Comiat a Can Girona.
  El Javi (uf27) proposa fer un vídeo i enviar-ho a Can Girona per agrair aquests anys que ens
  han “ben alimentat”. Fem el vídeo i l’assemblea acaba a les 19,35
  COMISSIÓ ENCARREGADA D’ORGANITZAR LA PROPERA ASSEMBLEA: Fran, Gabriel
  i algú altre dels que no han vingut…
  PROPERA ASSEMBLEA: DIUMENGE 12 MAIG MATÍ