Super Assemblea 22/10/2022
10:00 Cafè i esmorzar.
11:00 i pico – comencem assemblea
Famílies assistentes:
01 – Laura
02 – Vero
02 – Luca
03 – David
06 – Cèlia
06 – Lau
07 – Luis
07- Laia
08 – Toni
11 – Joan Miquel

16 – Carles
17 – Marta
17 – Gabriel
22 – Annie
23 – Alejandra
24 – Àngels
25 – Olalla
25 – Oriol
27 – Javi
28 – Pau
29 – Jordi

30 – Marta
31 – Anna Rosa
32 – Josh
32 – Lu
33 – Núria
35 – Edu
38 – Adriana
46 – Carme
46 – Josep
47 – Fran
49 – Marta
De les 37 famílies que som, han vingut 25. S’han escusat: la 4, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 34, 36, 37, 45.
Comencem amb el joc de pedra, paper tisores i guanya el Josh f32 i el seu equip ; ) .
Lau, f6 explica que, segons la perspectives de varies membres resumides un un mail, no arribem a uns mínimes de
tasques i energies com a entitat. Fa la pregunta de com hauria de ser la Cope… un economat o una entitat que va
més enllà en quan a activisme del medi ambient.
Des de la comi assembles s’ha fet un recull de hores que s’ha de invertir en les varies tasques obligatòries que tenim
a la Cope i proposem parlar de tasques rotatives o un distribució alternativa de tasques.
Explica el concepte de “estar a la nevera” – famílies que han tingut una criatura, fan un màster, etc. tindrien l’opció
de “estar a la nevera” durant un temps sense fer tasques més enllà que el repartiment mensual o bimensual.
Oriol. F. 25 – no ha vist mails de crida d’ajuda i troba que a la Vinagreta una manca de informació generalitzada.
Adriana, f. 38 – diu que hi ha molts mails.
Lau, f. 6. – Remarca que per això fem assembles i per fer arribar la info i per tenir veu i vot.
Edu, f. 35 diu que es normal que la gent es crema desprès de molts anys de fer una tasca.
Passem a una activitat per fer una reflexió sobre “Què ha de ser la Cope?” – si ha de ser un Economat (lloc de
comanda i estoc) o una entitat amb implicació més enllà en quan a activisme pel medi ambient, una entitat social,
etc. I quantes persones estarien disposades a assumir més o diferents tasques i quantes no podrien. Proposem
comunicar quines son les famílies que “estan a la nevera” – que puguin comunicar que no tenen molt de temps de
implicació més enllà del repartiment. [Animem a les famílies que no han pogut assistir a l’assembla que ens
comuniquen si optarien a “estar a la nevera” o que s’apuntessin a l’Excel que adjuntem junt amb el correu de
l’Acte].
Famílies que ens han comunicat fins ara que voldrien “estar a la nevera” (baixes temporals de la gestió per a
naixements, màsters, temes familiars complicades, etc. : Vero – 2; Moni – 9; Raquel – 10; Àlex – 13, Laura Gil – 18,
Maria – 20, Annie – 22 (mig a la nevera), 34 – Maria Hortènsia….

Comencem intervencions desprès de la ronda de debat.
Luis (f. 7) – diu que ser cooperativa i participar en les tasques – entenem que és participar amb un model alternatiu.
Moltes famílies argumenten que no és un tema tant blanc i negre (38, etc.).
Javi 27 – remarca que hi ha moltes tasques invisibles.
Gabriel, f. 17 –– hi ha persones que tenen la sensació que fan molta més feina que altres.
Laura 1 – Tots els formats per ella son vàlids. Les tasques mínimes hem de fer s’han de fer si com un “super” o mes.
Diu que hi ha persones que estan contentes amb les tasques que fan i la gent cremada ho ha de dir i busquem a més
persones.
Lu 32 – hem de baixar expectatives i la implicació sol ser cíclica depenent del moment vital de cadascú.
Carles 16 – base – grup de consum – essència – pot ser la gent que vol fer activisme i es cremen amb gestió. Poden
haver persones que ara mateix no tenen forces de activisme però no té problemes en portar tasques de gestió
….però ens gestionem bé perquè ningú es cremi. Espais de trobada – ell està en contra d’obligar trobades. Fer
espais de trobada amables i atractives. Fonamental buscar famílies noves.
Vero – 2 – li falta el tema social. Diu que pot ser podríem proposar franges de trobada de buscar la comanda per
poder trobar-nos.
Oriol 25 – Està d’acord amb el Carles i el Javi, Gestió sembla que està generant més friccions. Altres persones no som
conscients ni de les feines necessàries – li sembla bé les tasques rotatives.
Olalla, 25 està també d’acord amb les tasques rotatives. Remarca també la necessitat de fer una crida activa per
poder captar a més famílies.
Marta – 17 – per a la Marta també l’activisme és també fer gestió de la Cope. I intentem muntar espais de trobada
amables que tenen poc èxit (posa molts exemples).
Lau – 1 – no vol que sortim d’aquí sense decidir si continuem o no i sense repassar les tasques que fan falta
repartir/redistribuir.
Javi – 27 – Diu que hi ha persones que estan contentes amb les tasques que fan i la gent cremada ho ha de dir i
busquem a més persones. Proposa assemblea dissabte cada 2 o 3 mesos.
24 – Àngels, és important saber quines famílies som i quines som fent cada tasca.
[La comi d’assemblees senyala i explica per sobre l’Excel preparat amb les tasques que s’han de fer i les hores
aproximades de implicació necessària per a fer cada tasca].
11 – Joan Miquel diu que no sap mai quan ha d’anar a netejar. Proposa l’ús del WhatsApp per saber quines tasques
hem de fer o per anunciar reunions amables, etc.
31 – Anna Rosa – diu que ha demanat poca gent les vegades que ella ha repartit. Argumenta que hem d’analitzar la
part del consum.
Laura – 1- si fem assemblees cada 2 o 3 mesos, hem de decidir com fem decisions de mig termini perquè hem vist
que ningú contesta els mails.
Josep 46- pot ser podríem tenir un manual de instruccions- que pugui tenir a la web. La Lau, f6. Diu que hi ha
tutorials que ha fet ella i el manual que porta la Núria – f33.
Edu 35 – per a ell, la Vinagreta no ha d’estar a totes les trobades de l’ajuntament i d’Entitats pel Clima. Hem de
deixat de cuidar-nos a nosaltres.
Oriol 25 – s’identifica amb el Josep en que no sabia que existien els tutorials de l’Aixada.
Edu 25- al cortxo hi ha les comissions que vam treballar i acordar fa 2 o 3 anys.
Cèlia 6- cal agilitzar la bossa de reemplaçar a la gent.
Lu 32 – la Piotxa ha baixat molt i pot ser perdem temps amb les tasques si al final no estem comprant setmanalment.
Caro 26 – la bossa de persones que reemplacen pot ser de cada comissió. Diu que la Annie, f22 ha proposat aprofitar
els dijous que ja estan algunes repartint, podríem també fer assemblees o mini trobades per prendre decisions.
Passem a repassar els tasques necessàries:
• COMPTES: Laura f. 1 explica les tasques que fa. Diu que molesta molt quan les persones no comuniquen bé
les incidències, perquè no quadra i perquè la gent no tanca comandes. Sortides i entrades econòmiques.
Àngels – si no m’arriba bé una cosa que m’ho paguin. Remarquen que les baixes trigant un temps. Estan bé
les dues. Bossa per reemplaçar: 23, 26, 35… [Consultar Excel].
• JUNTA Lau f. 6, explica que la junta és anar al banc virtualment i anar un cop al mes i entrar les subvencions.
Físicament no sé ha de fer res. Es poca feina comparat amb mes coses.

• EMAILS Lau f. 6 – reenviar mails de la Laura de la f 1, carnaval, etc. (2 hores a la setmana). Bossa per
reemplaçar: 38, 47… [Consultar Excel].
• PROVEÏDORS: parlem de la importància de remuntar la comissió. s’apunta 25, Marta 17, David 3, Laia 7,
Josep/Carme, 46, Anna Rosa 31… [Consultar Excel].
Javi 27 – diu que les persones que volen fer activisme – la comi de proveïdors és un bon lloc.
Carles – f. 6 diu que si estem molt descontents amb un proveïdor – hauria de anar a la comi de proveïdors, desprès
diem això hauria d’anar assembla.
• GESTIONAR LOCAL – decidir que es llença i que es queda [Consultar Excel].
• LLUM – Fran f47 reemplaça al Carles 16 per gestionar el seguiment del comptador de la llum.
• ESTOC – Javi diu que hi ha moltes persones que ell que porten les comandes. Reomplir els pots. FALTEN
POTS. Cal avisar al Javi 27 per privat si no veiem coses de l’Aixada però que hem agafat estoc. Bossa per
reemplaçar: 25, 6, 26… [Consultar Excel].
• BENVINGUDA – Núria 33. fer les trobades (un parell amb cada família perquè s’ho pensin), aconseguir les
claus. Diu que estaria bé repartir els padrins. El Pau, f. 28 li passa la llista. Bossa per reemplaçar: 16, 46, 3, 11
… [Consultar Excel]. Lau – 6 diria que aniria bé que les families noves enviesssm
• GESTIONAR LES BAIXES – Pau, Àngels, Laura 1
• REPARTIMENT/NETEJA – ho fa l’Annie, també disposades 31, 24 [Consultar Excel].
• ROBA – Caro – explica el intercanvi autogestionar de roba [proposa el divendres 4 de novembre de 16:30 a
19:00 i d’ahi al DFA]
• ACTUALITZAR LA WEB- 28, 39, 26, 17, 46 … [Consultar Excel].
La Lu, 32 . parla de com ha anat el tema dels LOGOS. El tema ha quedat molt esborrat a pesar de la feina
feta. Quedem que reprendrem la feina de votar els logos.
• AIXADA- Ho fa la Lau i el Pau. S’apunta l’Angels.
• ASSEMBLEA – es proposa fer la tasca rotativa. La Laura 1, diu que pot fer el calendari de les assembles.
Persones que planificaran la propera assemblea:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BLaflRtw4YP0w7GgnVgDW860q6YQZqsUWPBEDtb6Vhg/edit?usp
=sharing : UF45, UF17, UF25, UF13 Es proposa que les famílies que no venen a la següent planifiquen la de
desprès… Les famílies assistentes estan d’acord.
• COMANDES – la Lu, f32 explica que implica obrir Piotxa. Ha d’estar pendent de la comunicació del Luca i
canviar la comanda en quan a productes. Els preus quasi no canvien. El Toni, f. 8 s’ofereix reemplaçar a la f.

 1. El Josh diu que son 5 minuts però el tema és estar pendent.
  Altres temes –
  El Gabriel f17- diu que tenim 500€ de benefici del dinar de profit.
  Parlem del tema de la llum de si hem instal·lar un comptador propi. El Toni 8 diu que sembla que estan cobrant-nos
  molt més del compte, sembla que hi ha quòrum per tenir comptador – 29, etc. Diu el Carles f. 6 va dir que el
  problema va ser quan no teníem el comptador petit i el propietari ens cobrava el que li semblava. La gestió de tenir
  un comptador implica feina.
  Anna Rosa – 31- diu que és molt difícil obrir la porta i que ella no pot obrir la sola. El Toni f 8 s’encarrega.
  El Jordi, f 29 proposa eliminar la comanda de la Grana del més de maig perquè tot es fa malbé a l’estiu [L’Annie, f22
  – avisarà a l’Alex – 13 d’eliminar la comanda de l’estiu de la Grana].
  Josep, f 46 anuncia que cal omplir amb Doc per Action, si no, no fem calaix. La Lau, f. 6 diu que podria ser un
  moment anunciar que tenim espai per a famílies noves.
  La Lu 32, el Luca ens convida demà a recollir olives, farà una paella, i regalarà una ampolla de oli.
  El Jordi, f 29 proposa reprendre les sortides a les proveïdors durant les assembles.