Volt II: un repte per la sobirania energètica.

  • Post author:
  • Post category:Blog

http://xse.cat/wp-content/uploads/2015/09/VOLT2-Flyer.jpgLa
Xarxa per la sobirania energètica i les entitats que en formen part, us
volen convidar a participar en la segona edició del VOLT, un recorregut
que vol establir vincles entre diferents grups, campanyes i lluites
locals, amb l’ànim de teixir aliances futures per donar resposta als
grans projectes energètics.
El VOLT II pretén establir diàlegs entre els territoris afectats pels
projectes que figuren en estratègies supranacionals, com ara la Unió
Energètica i els projectes d’interès comú o el Pla Juncker, amb
l’objectiu final d’articular processos d’intercanvi d’informació, de
coordinació i d’incidència política a diferents nivells: local, estatal,
UE.
Una part important d’aquests projectes són les interconnexions
gasístiques i elèctriques que impulsen la creació del mercat únic del
gas i de l’electricitat a la Unió Europea i obtenen privilegis en forma
de finançament públic i acceleració dels tràmits administratius per la
seva execució. Aquest fet sovint contrasta amb les realitats locals que
es perceben com a actors passius de tot el procés. A més, aquestes
estratègies de la UE tenen una forta component d’acció exterior, ja que
les infraestructures arriben al Nord d’Àfrica, a l’Orient Mitjà i al
Caspi.
Així doncs, el VOLT II vol reptar els objectius, la planificació i
l’execució dels grans projectes energètics, situant en el centre
conceptes com democràcia, sobirania, desenvolupament, necessitats, etc… ;
i mirarà de respondre preguntes com ara: és democràtic el cicle del
grans projectes energètics? són suficients els processos de
participació? Estan en consonància amb la sobirania energètica popular?
Quins instruments tenim per donar-hi resposta? Hi ha alternatives a les
grans infraestructures energètiques?
El VOLT comptarà amb participants europeus i del Sud Global, que enriquiran amb les seves experiències el seu relat.