Els agents químics als aliments.

“Els agents químics als aliments”

El següent vídeo mostra l’experiment d’una nena amb diferents tipus de boniato. Explica l’acció que produeix el producte químic anomenat Bud Nip (Chlorpropham) en aquest aliment i el compara amb els aliments que no han estat tractats amb el químic.

Close Menu