L’anticonsumisme com a marketing?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Interessant article a El País sobre les marques que han convertit l’anticonsumisme, el consum responsable i la sostenibilitat en estratègies de venda:

El País, 29 de desembre de 2013.
Clar, això fa sorgir moltes preguntes, ja que algunes de les marques de les que es parla a l’article les descobrim després fabricant el seu producte en els països que ja sabem amb les condicions (o manca d’elles) que també sabem. Fins a on és estratègia? En algun cas hi ha una autèntica consciència responsable i crítica? O és només marketing?