Guia per evitar el Malbaratament Alimentari

Tot i que ja té un parell d’anys, aquí teniu l’enllaç a un interessant document de l’Ajuntament de Barcelona per a evitar el malbaratament d’aliments:
http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Neteja_i_Gestio_de_Residus/Documents/Guia_EvitarMalbaratamentAlimentariBCN.pdf

Close Menu