Antonio Turiel: Condemnats a decréixer

  • Post author:
  • Post category:Blog

Interessant programa de Singulars sobre la fi del pretroli, i en consecuència la fi del sistema del creixement continu. El sistema productiu i econòmic han de canviar: ja no creixerem més amb les polítiques actuals i amb  les tecnologies que fem servir ara.