Per una política pública de cooperació.

  • Post author:
  • Post category:Blog

Us podeu adherir a la campanya llençada per un munt d’ONG catalanes a la pàgina http://manifestpolitiques.wordpress.com/. Podeu signar un manifest per tal que el proper govern sorgit de les urnes acabi amb les salvatges reduccions dels pressupostos en construcció de la pau, drets humans i ajut al desenvolupament i  es comprometi  en ferm a una política pública de cooperació realment implicada en la lluita contra la pobresa i per un món més just i habitable.