Acta II Assemblea General 19/05/2019

Al arribar al centre cívic cadascú s´identifica amb el seu nom, família i temps que porta en la cooperativa. S´escriu una curiositat personal de forma anònima i comença la xocolatada.

10.30 Es dona la benvinguda, s’explica les noves normes proposades per participar en l’assembles (p.ex. conformitat, disconformitat, no se sent, ja s’ha dit, intervenció llarga, etc.)

Primer es cedeix la paraula a les comissions que tenen alguna cosa que exposar: comissió d´estoc, comanda de vins, comissió de cuina, comissió de Local i comissió benvinguda i sobre la Neteja del Local.

Comissió estoc – Es proposa fer una valoració de l’estoc.

  • Es proposa eliminar la comanda de Can Valls.

  • Cal veure qui s’assumeix el cost del desquadra. Es contempla:

    • Un petit impost/increment dels productes per a qui consumeix estoc.

    • Que assumeix el cost la vinagreta entre totes les famílies, tant les que fan servir.

CAL QUE COMUNIQUEM A L’ESTOC QUE PRODUCTES VOLEM. Es discuteix quins productes són bàsics i quins no. Es proposa per simplificar gravar un percentatge a tots els productes.

Vota: Tots d´acords. Es decideix gravar un 5% a tots els productes del estoc.

Podem baixar la quota possiblement a 18 a 17, a 15 impossible. Però no es considera que el que es grava al estoc sigui per rebaixar la quota , si no per amortitzar possibles desquadres de l´estoc.

Comanda vins: Canviar el proveïdor dels vins.

Albet i Noya és complicat amb el repartiments. La comanda fa temps que no s´obri i a més no es feia molta. L´Albert presenta els vins de 7 pams d´un proveïdor de Vilanova i comenta els preus. Blanc 4.6 i Negre sobre 5, semblants als preus d´Albert i Noya. Es comenta si fer un estoc de vins.

Es decideix que la comanda de Can Girona plantejar-se si s´eliminen els vins. Es comenta portar els vins a l´estoc i parlar amb petits productors que lis pugui interessar.

Es decideix tastar els vins al vermut per terminar de decidir si canviem de proveïdor.

Es vota que sí al canvi (falta el tast) i poder augmentar amb altres proveïdors

Comissió de cuina: Presenta un taller per al dimarts 11 de juny de crackers.

Es farà al centre cívic de la Geltrú.

Comissió Local: dinamització divendres al Local.

Es busca un compromís per a obrir el Local i fer-ho una mica més organitzat. Es proposa que ho porti la comissió de Local, però es parla de que potser es millor fer un grup de whatsapp amb voluntaris (Laura, F. 1, Álex, F. 13; Annie/David, f.22) junt amb l’Albert, f. 5 i Su, F. 12 per obrir el Local els divendres.

L`Àlex F.13 s´afegeix al grup de comanda de la grana.

Comissió benvinguda – el Pau val sol normalment, es comenta que pot ser falta gent.

El Pau diu que sempre. La Laura, fa. & diu que pot ser fa falta gent per orientar a les famílies. Engegar el tema de apadrinament La Marta , F. 29 vol organitzar el tema de apadrinament. Quedem que parlarà amb Cures (Annie, Su, etc.) i amb el Pau, f. 28.

Neteja

Es comenta que no queda clar quines feines s’han fet i que fa falta fer. Es proposa organitzar-se per crear un protocol de grup i una manera de que quedi apuntat quines zones s´han netejat i quin dia.

DEBAT

L´Annie fa la introducció al debat de l´assemblea resumint les idees més importants de l´assemblea anterior.

S´explica perquè es descarten alguns temes per aquesta assemblea i els motius per els que es proposa que fem una definició de la Vinagreta comuna per a tots.

11. 35 Es fan 6 grups petits per a debatre quins són els “Pilars” que defineixen la Vinagreta. S´intenta que els grups no siguin persones de les mateixes famílies o molt conegudes. Els grups s´organitzen per a que quan tinguin unes idees clares unir-se a altre grup petit, fins el debat final.

12.19 Es debat en grup gran. Es proposa definir les línies /posar-nos d’acord en que és la Vinagreta. Es llegeix en alt les conclusions/idees dels 3 grups, queden resumides en 2 definicions:

“Grup de consum crític conscient i responsable de producte ecològic i de proximitat i autogestionat voluntàriament, autofinançat, independent, activista, anti-capitalista, amb relacions de confiança, activitat de sensibilitzant-se , compartir valors, transformació, assembleari, ecologista”. “Amb l´objectiu de consumir col·lectivament de manera crítica, conscient i responsable i recolzar altres productes”.

“Xarxa de consum responsable, crític, alternatiu i de transformació política. Espai per a la conscienciació interna i externa. Espai articulat i vehiculat des del compromís i les cures. No som un espai on venim a comprar ecològic barat i res més.” “ Espai de compromís amb relació amb el nostre rol de consumidors responsables amb (auto)formació continua”

Surten del debat de les definicions les paraules Feminista i transformador, el model de cooperativa que podem ser. Ser una cooperativa social solidaria, d´alternativa social, amb diferents definicions/ etiquetes i debat sobre la Sobirania “política”, dret de decidir,… Es parla també de sobirania alimentaria i social.

Compromís i cures, grup d’amics

Es surt un debat sobre la incongruència de ser ecològics i comparar consumir carn / productes amb plàstics. Som anti-especistes? Fins quin grau? La Laura diu que pot ser segons quins temes no ens he de definir, com ara amb el tema independentista. La Celia diu que se sentiria altament incomoda si la Coope no es defineix com a feminista. El David f. 22 diu que ens hem de definir per les nostres accions i l’activisme de veritat. L’Ana, f. 45 proposa ser coherent. La Laura, diu que pot ser ens hem definir perquè la gent que estigui interessada en entrar, entén el que som i qui com. L’Ana, f. 45 proposa definir-nos abans amb ideari abans de fer les accions. La Laura proposa definir-nos com a ecologistes, anti-capitalistes, feministes, anti-racistes, assemblearis, auto-deterministes / sobiranistes. La Marta 21 proposa una assemblea dedicada al feminisme i que és que comporta, Laura, f. 16 proposa afegir accions. Marta, f. 5 proposa comissions extraordinàries per debatre el feminisme, la gent està d’acord.

Es comenta que la pròxima assemblea general seria sobre les accions que es fan per constatar si aquesta definició es coherent amb el grup i que es tractarà de fer una definició de la Cooperativa amb totes les idees/pilars/fonaments que han sortit a l´assemblea.

[Punt apart. Es treu la recomanació de agafar els dies de repartiment com a espai per orientar a les noves famílies (com a observadores a la seva disposició). El Pau informa que ara entren 10 famílies noves i no veu clar aquesta integració.]

12:45 Juguem el joc de trobar la persona que hagi escrit una curiositat.