Els nostres criteris de compra són:

  • Productes ecològics i de qualitat
  • Productes de proximitat i de temporada
  • Productes provinents preferentment de productors/elaboradors
  • Productes produïts per empreses petites
  • Productes provinents d’un projecte social o cooperativa de treballadors
  • Productes amb un preu just per a productors i consumidors
  • Productes preferentment poc processats
  • Productes que minimitzin la seva petjada ecològica: reducció dels residus d’envasos i embalatges, transport sostenible, baixos requeriments d’energia per conservar-los/elaborar-los
Close Menu