EN DESAPARICIÓ – Contactes (noms, correus, i telèfons)

Copia antiga de l’últim estat de comptes

Excel antic del torns de neteja

Fulles de càlcul obsoletes

Selection_005

Els meus comptes

Mantenir els vostres comptes al dia i saber  el vostre saldo és molt fàcil. El full captura automàticament les despeses. Vosaltres només heu de:
  • accedir al simulador de la vostra familia (per exemple si sóc la família 28, clicaré l’enllaç de Famílies 25-31)
  • posar el vostre saldo inicial a la cel·la I5.
  • entrar els ingressos mensuals a les caselles grogues de la columna I
  • entrar altres ingressos a les altres caselles de la columna I
  • entrar cada mes l’aportació de 20€ a la Vinagreta a la columna  G.
  • Famílies noves: envieu un mail amb la data de primera comanda per a que no us comptabilitzi les despeses anteriors al vostre ingrès.

Comptes per família 2020

Comptes per família 2019