Un grup o cooperativa de consum sovint neix de la inquietud d’un grup de persones amb ganes de trobar vies per consumir de manera més conscient i responsable, i des d’una perspectiva crítica i transformadora. És un espai de trobada, organitzat de forma autogestionada i assembleària per a consumir productes ecològics i de proximitat i intentant contribuir així a la sobirania alimentària. També s’intenta canviar el consum en altres àmbits, com l’energètic, i apostant per la banca ètica i, en general, l’economia social i solidària. 

Posar-se en contacte amb nosaltres utilitzant el formulari que trobareu a l’entrada Contacta’ns del menú superior

El compromisos mínims són participar en el grup de repartiment, que toca un cop cada dos mesos, i en la neteja del local, que és durant una quinzena a l’any. Econòmicament, el compromís és pagar, en entrar com a família sòcia, un dipòsit de 50€ (dels quals se’n retornen la meitat al marxar), pagar mensualment la quota de soci/a de 18€ (és una quota que ens permet pagar el local i que intentem anar rebaixant a mida que hi entren noves famílies), i anar fent els ingressos per cobrir les despeses de les comandes que es van fent.

S’ha d’intentar fer un mínim de tres comandes al mes. 

De moment, no, però és probable que en un futur, es pugui tornar a fer.

La Vinagreta organitza diverses activitats on hi participen les famílies sòcies, i que també estan obertes a pesones que no en són membres. Per més informació, pregunta’ns via correu electrònic.