L’autogestió de la cooperativa (tot es fa entre tots/es) implica la cooperació i participació activa entre els seus membres. Si bé no sempre és fàcil ajustar i integrar els diferents ritmes i realitats de les famílies que en formen part  esdevé un espai per a l’aprenentatge col·lectiu que enforteix el teixit social i fomenta l’empoderament.

Cada setmana s’obren les comandes disponibles per a que cada família demani els productes que vol comprar. La comanda global s’envia al productor. El dia de repartiment és el dijous.

La gestió diària es fa mitjançant les comissions o grups de treball. Per a cada productor i proveïdor hi ha un o dos responsables de comanda que s’encarreguen d’actualitzar setmanalment el llistat de productes i els preus, compartir-lo amb totes les famílies  i després enviar-ho al proveïdor/productor.Un cop arriba la comanda cal repartir-la, és a dir, col·locar a la cistella de cadascú allò que ha demanat. Per fer-ho, ens organitzem per grups de repartiment. A més, hi ha una comissió de comptes que s’encarrega de portar la comptabilitat global de la cooperativa (actualitzar els saldos de les famílies, realitzar els pagaments als proveïdors productors, etc.). També hi ha comissions per a l’organització i dinamització de les assemblees, la programació d’actes, la benvinguda i acompanyament de les noves famílies,  la comunicació, els criteris de compra, la econòmica, el carnaval, etc. L’assemblea és el lloc de presa de decisions col·lectives, i busquem sempre prendre les decisions per consens. 

A més de la compra col·lectiva, La Vinagreta desenvolupa altres activitats obertes a tothom per promoure la reflexió sobre el consum i les possibles alternatives que podem adoptar com són:

  • Docs for Action: Cicle de documentals i debats sobre consum, mediambient i activisme
  • Dinar de profit: Àpat participatiu i gratuït amb aliments “recuperats”, que altrament acabarien llençats a les escombraries, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari.
  • Carnaval
  • Campanya de l’Ecocaramel Sostenible – Una iniciativa de La Vinagreta en col·laboració amb la Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú (FAC) amb l’objectiu de reduir la generació de residus i l’impacte ambiental del Carnaval de Vilanova.
  • Projecte Coollita: col.laboració entre La Vinagreta i Sències Can Girona Sitges per promoure el cultiu i consum d’espècies autòctones, fora de la lògica de mercat
  • Altres: tallers de cuina, xerrades, etc.