En pro del sistema de retorn d’envasos.

  • Post author:
  • Post category:Blog

A l’informe ‘Implantació d’un Sistema de Retorn d’envasos de begudes a Catalunya. Oportunitats econòmiques pels ens locals’, Retorna conclou:

  • El cost de la gestió dels residus d’envasos pels municipis catalans és de 295 milions d’euros/any.
  • El cost que paguen els ciutadans a través dels seus impostos és de 215 milions d’euros/any, tot i ser responsabilitat de la indústria.
  • Un SDDR suposaria uns estalvis potencials de 56 milions d’euros/any per a municipis i ciutadans.